Prislista

Löpande timpenning 360 :- / h
Övriga tillkommande tjänster

- Servicebil(upp till 15mil)
- Tippkostnad per gång priser från
- Entreprenörstillägg på inhandlat material


360 :-
600-1000 :-
11%
Entreprenadsmaskinist(grävmaskin)960 :- / h
Lekplatsbesiktning(besiktningsprotokoll)
En lekplats innefattar/beräknas på tre stycken lekredskap
1360 :-
Överlåtelsebesiktningar(besiktningsprotokoll) priser från:
- Lägenhet
- Små hus(villa)
- Större fastigheter med tillhörande bebyggelse
2 800 :-
4 800 :-
9 600 :-
Tilläggsnivå fuktmätning priser från:

- Fuktmätning och riskkonstruktioner
-Inspektion brandskydd(SBA-underhållsplan)

En fastighet innefattar/beräknas på två uppgångar med fyra våningar vardera och tillhörande källarplan och vind


960 :-
5 360 :-
OBS!


-Priser från på alla Tippkostnader. Vi måste reservera för tipparnas notor. Tipparna tar olika mycket betalt beroende på placering och avfall


-Priser från på alla Överlåtelsebesiktningar. Vi utgår från BBR:s allmänna råd och föreskrifter för standard mått


-Mervärdesskatt a la 25% tillkommer på alla priser